Välkommen till Dagmars Skeppslag

Detta är en ideell förening som bildades i februari 2020 för att bevara den snart 100 år gamla seljsköjtebåten Dagmar så att kunskapen om att hantera gamla träbåtar lever kvar så länge som möjligt. Dagmar har har hört hemma på Råå i snart 50 år.

På hemsidan hittar ni uppgifter om föreningen, vad som är på gång och viktigare händelser som passerat. Även data och historik om Dagmar visas här liksom möjligheten att komma i kontakt med styrelsen via e-post.