Integritetspolicy

Intresseföreningen Dagmars Skeppsslag

GDPR – INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Dagmars Skeppslag

Policyn är upprättad av styrelsen ??? i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och gäller från och med den ????.

Syftet med Dagmars Skeppslag är att iståndsätta och underhålla skeppet Dagmar af Råå. Osv osv .

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

De personuppgifter om dig som medlem som föreningen samlar in är: namn, adress, e-post- adress, telefonnummer,. Uppgifterna läggs in i medlemsregistret. Vi hanterar inte personnummer eller uppgifter av känslig natur. Rättslig grund e n l  GDPR är medlemsavtalen

Hur får vi dina uppgifter?

Alla uppgifter får vi direkt från dig själv när du anmäler dig som medlem, uppdaterar dina uppgifter till medlemsregistret vid anmälan om ändring av någon uppgift.

I vilka register finns dina uppgifter?

När du väljer att bli medlem i föreningen registreras dina uppgifter i medlemsregistret som handhas av styrelsen i digital form. Ditt namn och e-postadress kommer dessutom att finnas i e-post adresslista för informa­tionsutskick.

Vem delas uppgifterna med?

Vi delar inte uppgifterna med någon annan organisation eller dylikt.

Vad använder vi uppgifterna till?

Vi använder uppgifterna för att vi ska kunna ta betalt av dig och för att kunna hantera ditt medlemskap och ge dig information om vad som sker i föreningen.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är medlem och under cirka två efter att du valt att avsluta ditt medlemskap. Den digitala medlemsmatrikeln uppdateras successivt och före detta medlemmar tas bort. Sändlistor uppdateras regelbundet. För att inte behandla personuppgifter utan anledning, raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

De uppgifter som sparas längst är sådana, som behövs för vår bokföring. (t.e x fakturor, betalningar). Enligt lag sparas dessa uppgifter i 7 år

Arkiv

Medlemsmatrikel, bokföringshandlingar, verksamhetsberättelsen, mötesprotokoll arkiveras i digital form och pappersform. Mail och annan information som kan ha historisk eller rättslig betydelse för föreningen arkiveras.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Styrelsen ansvarar för dina uppgifter Om du vill se vilka uppgifter vi har om dig, ändra eller ta bort uppgifter, kan du kontakta kassören som är registeransvarig.

Kan jag slippa att Dagmars Skeppslag hanterar mina personuppgifter?

För att du ska kunna vara medlem i klubben måste klubben ha tillgång till dina personuppgifter och handha dem enligt beskrivningen i denna policy.

Kan medlem begära att få ut utdrag av vilka personuppgifter som klubben hanterar?

Ja, medlem har rätt att begära att få utdrag av de personuppgifter om medlemmen som klubben hanterar. Begäran ska lämnas till kassören. Utdrag ska lämnas utan onödigt dröjsmål, dock senast en månad efter kassören ha mottagit begäran.

Godkännande vid ansökan om medlemskap

Vid ansökan om medlemskap i Dagmars Skeppslag skriver du på ett avtal om medlemskap där du godkänner att klubben får hantera dina personuppgifter enligt ovan. Denna policy finns också tryckt på baksidan av din årliga faktura på medlemsavgiften. Genom att betala fakturan accepterar du att Dagmars Skeppslag hanterar dina personuppgifter såsom det uppges i denna policy