Om föreningen

Intresseföreningen Dagmars Skeppslag

Föreningen ändmål är på kort sikt att renovera Dagmar till segelbart skick som en sejlsköjte av Colin Archer-typ och därefter föra kunskapen att underhålla och segla en traditionellt gaffelriggad båt vidare till kommande generationer.

Medlemsantalet är för närvarande på c.a 40 personer men förhoppningen är att vi skall kunna nå upp till omkring 100 framöver.

Vi är registrerade som ideell förening hos skatteverket och postadress är f.n

Dagmars Skeppslag c/o Bengt Larsson Planteringsvägen 110 C 25231  Helsingborg

Vill du veta mer om Dagmars Skepplag, kontakta någon i styrelsen. Se nedan eller använd vårt kontaktformulär.

Ordförande  Bengt Larsson e-post: bengtalarm@gmail.com

Sekreterare  Tomas Olsson

Kassör Karemo e-post: kokaremo@gmail.com

Ledamöter Olle Blomqvist, Roy Engberg

Hur blir man medlem

Bli medlem i Föreningen Dagmars Skeppslag eller bara ge ett stöd om ni tycker att en gammal fin träskuta skall bevaras

Så här blir du medlem: Sätt in medlemsavgiften, f.n. 250 kr, på bankgiro 5544-9912. Kom ihåg att skriva namn på inbetalningen. Gå också in på menyfliken Kontakta föreningen och skriv in att du betalt samt namn, postadress och e-postadress om du har det. (föreningen kommer endast att kommunicera med sina medlemmar via e-post).

Om du istället bara vill stödja föreningen med ett litet ekonomist bidrag så kan du swisha valfritt belopp till swishnummer: 1234985925 Skriv i meddelanderutan ”Stöd till Dagmars Skeppslag” .

Länk till klubbens stadgar: Klubbens stadgar